Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Sokół świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych).

 

Kancelaria świadcząc kompleksowe usługi prawne oraz pomoc prawną, z uwagi na różnorodność i stopień skomplikowania spraw zlecanych przez Klientów, przyjęła negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia należnego Kancelarii. Każde zlecenie Klienta wyceniane jest w oparciu o następujące czynniki:

  • stopnia skomplikowania zlecenia i ilości przekazanej dokumentacji związanej ze zleceniem,

  • ilości czasu niezbędnego do pomyślnego załatwienia zlecenia,

  • pomocy ze strony Klienta w dostarczeniu dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania zlecenia.

Za dokonanie wyceny zlecenia Kancelaria nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Klient przed powierzeniem Kancelarii prowadzenia danej sprawy zna wysokość całego wynagrodzenia jakie zobowiązany będzie uiścić na rzecz Kancelarii.

 

Kancelaria oferuje ponadto Klientom następujące rodzaje wynagrodzenia:

  • godzinowe – które uzależnione jest od nakładu pracy prawnika Kancelarii i wyraża się
    w ilości godzin pracy prawnika nad danym zleceniem – wynagrodzenie to stosowane jest z reguły przy pilnych i jednorazowych zleceniach,

  • ryczałtowe – które stanowi stałą kwotę miesięczną, niezależną od nakładu pracy Kancelarii – wynagrodzenie to stosowane jest z reguły przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych,

  • kwotowe – które ustalane jest niezależnie od nakładu pracy Kancelarii – wynagrodzenie to stosowane jest z reguły przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas realizacji jest trudny do określenia z góry przy zlecaniu sprawy do realizacji,

  • premii za sukces – które stanowi wynagrodzenie w formie success fee, Klient uiszcza na rzecz Kancelarii niewygórowane wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast pozostała część wynagrodzenia jest ustalana w postaci dodatkowej premii za osiągnięty sukces, premia przypada Kancelarii wyłącznie w przypadku zakończenia zleconej sprawy w sposób satysfakcjonujący dla Klienta – wynagrodzenie to stosowane jest z reguły w sprawach związanych z odzyskiwaniem prawa własności nieruchomości, odszkodowań bądź prowadzeniem skomplikowanych sporów sądowych.