Prawo korporacyjne

W obszarze zainteresowań Kancelarii znajduje się także prawo korporacyjne. Działania Kancelarii podejmowane w zakresie prawa korporacyjnego ukierunkowane są przede wszystkim na to aby pomóc Klientom w wyborze jak najkorzystniejszej dla nich formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze zarówno zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych jak i konieczność zabezpieczenia majątków prywatnych Klientów przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności:

  • doradzanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności branżę prowadzonej działalności, jej rozmiar oraz zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem opodatkowania wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

  • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej dotyczącej wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentacja Klienta przy wszystkich czynnościach związanych z założeniem danej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

  • doradzanie oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach związanych z przekształceniami własnościowymi i/lub kapitałowymi podmiotów gospodarczych, w tym w postępowaniach dotyczących przekształceń, łączenia i podziałów spółek prawa handlowego,

  • reprezentację Klientów w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów wewnętrznych i innych aktów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich organów,

  • doradzanie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku dotychczasowego przedsiębiorstwa.